cq5dam.web.950.950 (64)

Engineering Work

เราให้บริการครบวงจรด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม โดยทีมงานวิศวกร, สถาปนิก และช่างฝีมือที่ผ่านงานด้านการก่อสร้างมานานนับสิบปี เริ่มตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ, การตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง, การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า, การออกแบบและการก่อสร้างจริง รวมไปถึงการควบคุมงบประมาณ และการบริการงานก่อสร้างให้กับลูกค้า เราจะทำให้ท่านมีเวลามากขึ้น ในการคิดและดำเนินธุรกิจของท่าน โดยไม่้ต้องวิตกกังวลกับปัญหาจุกจิก และยุ่งยากในงานก่อสร้าง เพราะเราเชื่อว่า การทำงานก่อสร้างครบวงจร คืองานที่เราำถนัด และสามารถ ควบคุมข้อจำกัดต่างๆ ที่หลายๆบริษัท ประสบอยู่ในปัจจุบัน

เรามุ่งมั่นที่จะมอบสินค้าและบริการให้แก่ท่านโดยคำนึงถึงความพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเราเชื่อว่าด้วยคุณภาพและมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจของเรา จะเป็นสิ่งบอกลูกค้าเองว่า บริษัท ไอยราวิศวกรรม จำกัด คือบริษัทในอุดมคติที่ท่านกำลังมองหาอยู่

Our Service

  • Turnkey Project – Article and News Research
  • Structural – Company and Industry Research
  • Architectural – Company and Industry Research
  • Mechanical – Article and News Research
  • Environmental – Company, Industry, Market Research
  • Electrical – Article and News Research
  • Steel fabrication – Market Analysis report “Slices”
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

“When you are in the financial industry you know the image you have to project to people. You have to be agile and authoritative; Consulting WP is the way to go for financial institutions.”

placeholder
Amanda Seyfried
Founder & CEO, Arcade Systems

Looking for a First-Class Air Solution?