เครื่องจักรกลที่ทำหน้าที่อัดอากาศเพื่อเปลี่ยนจากความดันปกติให้มีความดันสูงแล้วนำไปเก็บไว้ในถังเก็บ
เพื่อนำไปใช้งานโดยจ่ายออกไปตามท่อลมให้กับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทำงานต่างๆ

Showing all 5 results